แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

13 กันยายน 2562 นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี.จิตอาสาช่วยกรอกทราย.ช่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เตรียมความพร้อมเตรียมรับมวลน้ำที่กำลังจะมารอบใหม่ #saveubon #โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ #วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี